Hem

Adobe FrameMaker är en programvara som baseras på mallanvändning, det är ett avancerat dokumenthanteringsprogram med layoutfunktioner, ritverktyg, formler, hypertext och mycket annat.
Det har få konkurrenter inom såväl PC- som Macvärlden och används som standardprogram i flera svenska (och utländska) storföretag. FrameMaker förenklar publicering av komplex information över olika datorplattformar. Det lämpar sig utmärkt för produktion av allt från blanketter till långa dokument med strukturerat innehåll så som kataloger och prislistor.

Programmet har en hög grad av automatisering och fungerar utmärkt tillsammans med databaser, exempelvis WebBase.