Användbara kortkommandon

Användbara kortkommandon

Kortkommandon är ett smidigt sätt att effektivisera ditt arbete i FrameMaker. Är du van att använda kortkommandon kan det vara bra att veta att många av standardkommandona även finns i FrameMaker.

Öppna = Ctrl + O

Stäng = Ctrl + W

Spara = Ctrl + S

Skriv ut = Ctrl + P

Ångra = Ctrl + Z

Markera allt = Ctrl + A

Sök = Ctrl + F

 

Det finns en lista över alla korkommandon i FrameMaker under menyn Help > Help Topics.

Framemaker hjälp

 

Navigera till kortkommandon för att komma till listorna.

korkommandon i FrameMaker