Få en arbetsyta som passar ditt arbete

Få en arbetsyta som passar ditt arbete

Välj en lämplig arbetsyta från det övre höra hörnet för att ladda alla relevanta paneler och verktygsfält automatiskt.
Välj till exempel “Manage graphics” om du ska jobba mycket med bilder.

Tips FrameMaker arbetsvy

Det går även att spara sina egna arbetsytor. Om du har plockat fram paneler och verktygsfält som du använder mycket och vill slippa plocka fram varje gång du startar FrameMaker så välj “Save Workspace” i övre högra hörnet.

arbetsytor i Framemaker