Snap to – Fäst vid

Snap to – Fäst vid

När du ska placera ut flera objekt på en sida och du vill att de på något håll ska linjera med varandra så finns det hjälpmedel att tillgå i FrameMaker.

Det finns linjaler övanför och till vänster om dokumentet. Plocka fram dem via menyn View > Rulers.

FrameMaker linjaler

 

Under samma meny (View) kan du även välja att visa Grid Lines (Stödraster) för att enklare placera ut objekten.

 

Till sist har vi funktionen Snap to (fäst vid). Du aktiverar den och hittar dess inställningar under menyn View > Options.

Fäst vid i FrameMaker

 

Bocka för rutan vid Grid Spacing för att aktivera funktionen Snap to. I textrutan till höger fyller du i hur stort mellanrummet ska vara mellan fästpunkterna. När du sedan flyttar omkring dina objekt i dokumentet kommer du märka att de automatiskt dras till fästpunkterna.